Könyvkereső

Választási kampányok

Sorozat : Nemzet Főtere Füzetek

Elérhető nyelvek:

magyar img

Kiadói ár :

magyar: 800 Ft

Előjegyzés

Az Aranybulla

Szerző : Moravetz Orsolya

Sorozat : Nemzet Főtere Füzetek

Elérhető nyelvek:

magyar img

Kiadói ár :

magyar: 800 Ft

Előjegyzés

A magyar Szent Korona

Szerző : Moravetz Orsolya

Sorozat : Nemzet Főtere Füzetek

Elérhető nyelvek:

magyar img német img angol img olasz img francia img spanyol img lengyel img Cseh img Szlovák img orosz img Ukrán img Román img szerb img horvát img Szlovén img

Kiadói ár :

magyar, német, angol, olasz, francia, spanyol, lengyel, cseh, szlovák, orosz, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén: 800 Ft

Előjegyzés

A magyar törvényhozás ezer éve

Szerző : Berényi Mariann

Sorozat : Nemzet Főtere Füzetek

Elérhető nyelvek:

magyar img angol img Cseh img Szlovák img orosz img Ukrán img Román img szerb img horvát img Szlovén img német img lengyel img

Kiadói ár :

magyar, angol, cseh, szlovák, orosz, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, német, lengyel: 990 Ft

Előjegyzés
Hiba jelentkezett a sablon feldolgozása során.
?substring(...) argument #2 had invalid value: The index mustn't be greater than the length of the string, 0, but it was 2.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign shortenedLanguageCode = langu... [in template "10154#10194#896658" at line 88, column 23]
----
1<#assign imagesPath = themeDisplay.getPathThemeImages()/> 
2<#assign urlBase = themeDisplay.getPathFriendlyURLPublic()+themeDisplay.getScopeGroup().getFriendlyURL()/> 
3<#assign journalArticleId = .vars['reserved-article-id'].data/> 
4<#assign journalArticleResourceLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleResourceLocalService")/> 
5<#assign assetCategoryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService")/> 
6<#assign articleResourcePK = journalArticleResourceLocalService.getArticleResourcePrimKey(groupId, journalArticleId)/> 
7<#assign categoryList = assetCategoryLocalService.getCategories("com.liferay.journal.model.JournalArticle",articleResourcePK)/> 
8<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")/> 
9<#assign journalArticle = journalArticleLocalService.getArticle(themeDisplay.getScopeGroupId(),journalArticleId)/> 
10<#assign classNameLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.ClassNameLocalService" )/> 
11<#assign journalArticleClassId = classNameLocalService.getClassNameId("com.liferay.journal.model.JournalArticle")/> 
12<#assign ddmStructureLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.dynamic.data.mapping.service.DDMStructureLocalService")/> 
13<#assign ddmStructure = ddmStructureLocalService.getStructure(themeDisplay.getScopeGroupId(),journalArticleClassId,journalArticle.getStructureId())/> 
14<#assign assetCategoryPropertyLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryPropertyLocalService")/> 
15 
16<#-- BOOK COVER IMAGE AND TITLE --> 
17<div class="konyvek"> 
18 <div class="konyvlista-img"> 
19  <a href="${urlBase}/-/${journalArticle.getUrlTitle()}?inheritRedirect=true&redirect=${themeDisplay.getURLCurrent()}"> 
20   <img  alt="${.vars['bookTitle'].getData()}" 
21       class="konyvlista-responsive" 
22       src="${.vars['bookImage'].getData()}"> 
23  </a> 
24 </div> 
25 <div class="konyvlista-elem-content"> 
26  <div class="konyvlista-elem-content-text"> 
27   <a href="${urlBase}/-/${journalArticle.getUrlTitle()}?inheritRedirect=true&redirect=${themeDisplay.getURLCurrent()}"> 
28    <h3>${.vars['bookTitle'].getData()}</h3> 
29   </a> 
30 
31 
32    <#-- LISTING THE AUTHORS --> 
33    <#assign i = 0> 
34    <#assign authorCount = .vars['author'].getSiblings()?size> 
35    <#if authorCount gt 0 > 
36      <#assign firstAuthorNode = .vars['author'].getSiblings()[0] > 
37      <#if firstAuthorNode.getData() == ""> 
38        <#assign authorCount = authorCount - 1 > 
39      </#if> 
40    </#if> 
41    <#if authorCount gt 0 > 
42     <p> 
43      <strong> 
44        <#if authorCount gt 1> 
45          <@liferay.language key="authors" /> : 
46        <#else> 
47          <@liferay.language key="author" /> : 
48        </#if> 
49      </strong> 
50       <#list .vars['author'].getSiblings() as curItem> 
51         ${curItem.getData()}<#if i < authorCount - 1>, </#if> 
52         <#assign i = i + 1> 
53       </#list> 
54     </p> 
55    </#if> 
56 
57 
58    <#-- LISTING THE SERIES(LIFERAY CATEGORY) --> 
59   <p> 
60    <strong><@liferay.language key="series" /> : </strong> 
61     <#list categoryList as category> 
62       <#attempt> 
63         <#assign librarypProperty = assetCategoryPropertyLocalService.getCategoryProperty(category.getCategoryId(), "isSeries") /> 
64         <#if librarypProperty?has_content && librarypProperty.getValue() == "true"> 
65           ${category.getName()} 
66         </#if> 
67         <#recover> 
68       </#attempt> 
69     </#list> 
70   </p> 
71 
72 
73    <#assign enableLanguageCount = 0> 
74    <#list .vars['enableLanguage'].getSiblings() as curItem> 
75      <#if curItem.getData() == "true"> 
76        <#assign enableLanguageCount = enableLanguageCount + 1> 
77      </#if> 
78    </#list> 
79    <#if !getterUtil.getBoolean(.vars['bookIsInPreparation'].getData()) && (enableLanguageCount > 0) > 
80 
81    <#-- LISTING THE FLAG IMAGES AND MAKING AN ARRAY FROM THE LANGUAGE DATAS TO USE IT LATER FOR THE CART POPUP --> 
82      <#assign languageDataForPopup = []> 
83     <p><strong><@liferay.language key="available-languages" />: </strong></p> 
84     <div class="konyvlista-nyelvek"> 
85       <#list .vars['enableLanguage'].getSiblings() as curItem> 
86         <#if curItem.getData() == "true"> 
87           <#assign languageCode = curItem.languageSelector.getData()> 
88           <#assign shortenedLanguageCode = languageCode?substring(0, 2)> 
89           <#assign imgUrl = imagesPath + "/language/" + languageCode + ".png"> 
90 
91          <img  class="nyelv-img" 
92              src="${imgUrl}" 
93              alt="<@liferay.language key="language.${shortenedLanguageCode}"/> img" 
94              title="<@liferay.language key="language.${shortenedLanguageCode}"/>"> 
95 
96           <#if !(curItem.languageInPrepartion?? && curItem.languageInPrepartion.getData() == "true")> 
97             <#if curItem.discountedPrice?? && curItem.discountedPrice.getData() != ""> 
98               <#assign bookPrice = curItem.discountedPrice.getData()> 
99             <#else> 
100               <#assign bookPrice = curItem.price.getData()> 
101             </#if> 
102             <#assign languageDataForPopup = languageDataForPopup + [{'code': '${languageCode}', 'label': '${shortenedLanguageCode}', 'img': '${imgUrl}', 'price': '${bookPrice}'}]> 
103           </#if> 
104         </#if> 
105       </#list> 
106     </div> 
107 
108 
109    <#-- MAKING UNIQUE BOOK PRICE ARRAY --> 
110      <#assign uniquePriceArray = []> 
111      <#list .vars['enableLanguage'].getSiblings() as curItem> 
112        <#if curItem.getData() == "true"> 
113          <#if curItem.discountedPrice?? && curItem.discountedPrice.getData() != ""> 
114            <#assign curPrice = curItem.discountedPrice.getData()> 
115          <#elseif curItem.languageInPrepartion?? && curItem.languageInPrepartion.getData() == "true"> 
116            <#assign curPrice = "-1"> 
117          <#else> 
118            <#assign curPrice = curItem.price.getData()> 
119          </#if> 
120          <#assign uniquePrice = true> 
121          <#list uniquePriceArray as curPriceOfTheArray> 
122            <#if curPriceOfTheArray == curPrice> 
123              <#assign uniquePrice = false> 
124              <#break> 
125            </#if> 
126          </#list> 
127 
128          <#if uniquePrice> 
129            <#assign uniquePriceArray = uniquePriceArray + [curPrice]> 
130          </#if> 
131 
132        </#if> 
133      </#list> 
134 
135 
136    <#-- LISTING THE PRICES WITH THE ASSOCIATED LANGUAGES --> 
137     <p><strong><@liferay.language key="publisher-price" /> :</strong></p> 
138      <#list uniquePriceArray as curPriceOfTheArray> 
139        <#if curPriceOfTheArray != ""> 
140          <#assign languageArrayToManageComma = []> 
141 
142          <#list .vars['enableLanguage'].getSiblings() as curItem> 
143            <#if curItem.getData() == "true"> 
144              <#if curItem.discountedPrice?? && curItem.discountedPrice.getData() != ""> 
145                <#if curPriceOfTheArray == curItem.discountedPrice.getData()> 
146                  <#assign languageArrayToManageComma = languageArrayToManageComma + ["${curItem.languageSelector.getData()?substring(0, 2)}"]> 
147                </#if> 
148              <#elseif curItem.languageInPrepartion?? && curItem.languageInPrepartion.getData() == "true"> 
149                <#if curPriceOfTheArray == "-1"> 
150                  <#assign languageArrayToManageComma = languageArrayToManageComma + ["${curItem.languageSelector.getData()?substring(0, 2)}"]> 
151                </#if> 
152              <#else> 
153                <#if curPriceOfTheArray == curItem.price.getData()> 
154                  <#assign languageArrayToManageComma = languageArrayToManageComma + ["${curItem.languageSelector.getData()?substring(0, 2)}"]> 
155                </#if> 
156              </#if> 
157            </#if> 
158          </#list> 
159 
160         <p> 
161           <#assign i = 0> 
162           <#assign languageCount = languageArrayToManageComma?size> 
163           <@compress single_line=true> 
164             <#list languageArrayToManageComma as languageLabel> 
165               <#assign lang = languageUtil.get(locale, "language.${languageLabel}")> 
166               <#if locale == "hu_HU"> 
167                 <#assign lang = lang?lower_case /> 
168               </#if> 
169               ${lang}<#if i < languageCount - 1>, </#if><#assign i = i + 1></#list>: 
170            <strong> 
171              <#if curPriceOfTheArray == "-1"> 
172                ${ddmStructure.getFieldLabel("bookIsInPreparation",locale)} 
173              <#else> 
174                ${curPriceOfTheArray} <@liferay.language key="currency-HUF" /> 
175              </#if> 
176            </strong> 
177           </@compress> 
178         </p> 
179        </#if> 
180      </#list> 
181 
182 
183 
184    <#-- PURCHASE BUTTON WITH DATA FOR THE CART POPUP --> 
185     <a 
186       href="#myModal" 
187       role="button" 
188       class="btn btn-primary konvy-kosarba" 
189       data-toggle="modal" 
190       data-journal-article-id = "${journalArticleId}" 
191       data-book-title = "${.vars['bookTitle'].getData()}" 
192       data-friendly-url-prefix = "${urlBase}/kosar/-/konyvkosar/betesz/${journalArticleId}/" 
193         <#assign i = 0> 
194         <#assign dataCount = languageDataForPopup?size> 
195       data-languages='[<#list languageDataForPopup as languageData>{&quot;code&quot;:&quot;${languageData['code']}&quot;, &quot;label&quot;:&quot;<@liferay.language key="language.${languageData['label']}"/>", &quot;img&quot;:&quot;${languageData['img']}&quot;, &quot;price&quot;:&quot;${languageData['price']}&quot;}<#if i < dataCount - 1>,</#if><#assign i = i + 1></#list>]' 
196     ><@liferay.language key="purchase" /></a> 
197    <#else> 
198     <p class="in-preparation-text"><@liferay.language key="in-preparation" /></p> 
199    </#if> 
200  </div> 
201 </div> 
202</div> 

Az 1956-os Kossuth téri sortűz és emlékhelye

Szerző : Németh Csaba

Sorozat : Nemzet Főtere Füzetek

Elérhető nyelvek:

magyar img angol img lengyel img spanyol img Cseh img Szlovák img orosz img Ukrán img Román img szerb img horvát img Szlovén img

Kiadói ár :

magyar, angol, lengyel, spanyol, cseh, szlovák, orosz, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén: 990 Ft

Előjegyzés

Kosár

Üres a kosár.