Előjegyzés a vásárlónak új

senderAddress: elojegyzes@parlament.hu senderName: Országház Könyvkiadó recipientAddress: ${user.email} subject: Előjegyzés visszaigazolása

Katedrától a pulpitusig – Válogatás Szabad György politikatörténeti munkáiból

Katedrától a pulpitusig címmel jelent meg Szabad György Széchenyi-díjas történész, iskolateremtő egyetemi tanár politikatörténeti munkásságának tizenhárom értekezése az Országház Könyvkiadó gondozásában.

Katedrától a pulpitusig - Válogatás Szabad György politikatörténeti munkáiból

Katedrától a pulpitusig - Válogatás Szabad György politikatörténeti munkáiból 1990. május 2-án az új, demokratikus alapokra helyezett országgyűlés alakuló ülésén a parlament...

A parlamentek története

A parlamentek története Szente Zoltán monográfiája egyedülálló vállalkozás mind a magyar, mind a nemzetközi szakirodalomban. A térben és időben is óriási témát felölelő mű egy...

Szabadság és tulajdon. Az 1839-40. évi országgyűlés története

Szabadság és tulajdon. Az 1839-40. évi országgyűlés története Az alku része (egyben Deáknak és társainak nagy sikere) volt több fontos, a polgári átalakulást segítő törvény...

Gróf Bethlen István és kora

Gróf Bethlen István és kora Kötetünk egy tudományos konferencia szerkesztett anyagát tartalmazza, amelyet az Országgyűlés Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága szervezett...

Tartalmas évet zárhat a könyvkiadó

Az Országház Könyvkiadó gondozásában 2019 folyamán számos történelmi, művészettörténeti, ismeretterjesztő és idegenforgalmi témájú kiadvány látott napvilágot.

A magyar rendi országgyűlések történeti almanachja 1790-1812, 1-2. kötet

A magyar rendi országgyűlések történeti almanachja 1790-1812, 1-2. kötet 1790 új korszak kezdete volt hazánk történetében. A magát meg sem koronáztató „kalapos király”, II. József...

Az országgyűlési beszéd útja

Az országgyűlési beszéd útja Siklóssy László 1939-ben megjelent, a parlamenti gyorsíró iroda történetét bemutató munkája jelentős helyet foglal el az országgyűlési nyilvánosság...

Erdélyi országgyűlések a 16-17. században

Erdélyi országgyűlések a 16-17. században A Buda eleste után a Magyar Királyság keleti részeiből mintegy három évtized alatt kiformálódott Erdélyi Fejedelemség országgyűléseinek...

A magyar törvényhozás ezer éve

A magyar törvényhozás ezer éve Az Országgyűlési Múzeumot első alkalommal 1929-ben alapították meg az Országház épületében, ám 1949-ben évtizedekre bezárták. 2014-ben, a Kossuth...

Kapcsolat

  Az Országház Könyvkiadó 2015 óta jelentet meg magyar és idegen nyelven történelmi, művészettörténeti ismeretterjesztő és tudományos kiadványokat. Ezekben más-más...

A Házszabályon túl – Előadások a parlamenti jog aktuális kérdéseiről II.

A Házszabályon túl – Előadások a parlamenti jog aktuális kérdéseiről II. Az Országgyűlés Hivatala Törvényhozási Igazgatósága 2016 februárjában indította el „A Házszabályon túl”...

A Házszabályon túl – Előadások a parlamenti jog aktuális kérdéseiről I.

A Házszabályon túl – Előadások a parlamenti jog aktuális kérdéseiről I. Az Országgyűlés Hivatala Törvényhozási Igazgatósága 2016 februárjában indította el „A Házszabályon túl”...

Parlamenti jog - Az Országgyűlés működése, feladat- és hatáskörei, kapcsolódó intézmények

Parlamenti jog - Az Országgyűlés működése, feladat- és hatáskörei, kapcsolódó intézmények Legutóbb 2010-ben jelent meg összefoglaló kötet az Országgyűlés munkájáról, azóta azonban...

Az első világháború következményei Magyarországon

Az első világháború következményei Magyarországon Az első világháború sokszor jelenik meg sorsfordulóként a történeti elemzésekben, de csak kevés olyan kísérlet volt, mely a háború...

Tisza István, két korszak határán

Tisza István, két korszak határán Gróf Tisza István a 20. század eleji magyar politikai élet meghatározó szereplője volt, tevékenységének vizsgálata elengedhetetlen napjaink...

Párhuzamos nemzetépítés, konfliktusos együttélés

Párhuzamos nemzetépítés, konfliktusos együttélés 2016. november 18-án megtartott konferencia előadói a 19–20. századi Közép-Európa soknemzetiségű birodalmainak és nemzetállamainak...

Megosztó kompromisszum - Az 1867. évi kiegyezés 150 év távlatából

Megosztó kompromisszum - Az 1867. évi kiegyezés 150 év távlatából Az 1867-ben létrejött kiegyezés a magyar nemzet történelmének egyik kiemelkedő eseménye. Megkötésében a magyar...