Az Országház népi díszítőelemei

Az Országház népi díszítőelemei

A könyv borítójaAz Országház népi díszítőelemei címmel jelent meg az Országházi séták könyvsorozat tizenkettedik kötete, mely az épület díszítését a népélet, az ősfoglalkozások, a népi díszítőművészet témájával összefüggésben tekinti át. A kiadvány az olvasó elé tárja a tárgyakon, képi ábrázolásokon, falfestményeken, tervrajzokon megjelenő azon elemeket, melyeket az Országház építése idején a népi kultúra kutatásának területe felölelt. A bemutatás során hangsúlyos szerepet kap az épületben használt elemek párhuzamba állítása a korabeli néprajzi kutatások eredményeivel, a publikációk, népszerűsítő albumok tartalmával, melyek alapját elsősorban a Néprajzi Múzeumban található anyagok adják.

Részlet a könyvből, az Országház szobrain a mintalapokról vett díszített ruhaszegélyek láthatók
Részlet a könyvből, az Országház szobrain a mintalapokról vett díszített ruhaszegélyek láthatók

A népélet, a népi díszítőművészet gazdag forrást, új témákat és lehetőségeket kínált az állami reprezentációt kialakító képzőművészeti, iparművészeti alkotások számára. A magyar puszta, a csikós, a hagyományos kézműves tárgyak és a népi díszítőművészet, egyes tájegységek jellegzetes viseletei a magyar „stílus” megalkotáshoz biztosítottak példákat. Ennek hatására az Országház építésénél a 19. század végére jellemző, sajátosan hazai és nemzeti jegyeket hordozó magyaros elemek is megjelentek politikai üzenetként az egyes termek berendezésein, szobrain, bútorain, képein és ezek díszítésein. Az Országház és a népi kultúra kapcsolata különböző témákon keresztül, konkrét tárgyakon, tárgyegyütteseken mutatható be. Ezek sok esetben díszítésként vagy egy-egy kép, szobor kiegészítő elemeként tűnnek fel. A könyv az épületet ebből a szempontból vizsgálja, és különleges, fontos részletekre hívja fel az olvasó figyelmét.

A kötetbe belelapozni itt van lehetőség.