null A magyar rendi országgyűlések történeti almanachja 1790-1812, 1. kötet

A magyar rendi országgyűlések történeti almanachja 1790-1812, 1. kötet

Tisztelt Olvasó! „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” Ez a Széchenyi István gróf által ránk hagyott szellemi és egyben útmutató örökség vezette mindazokat, akik 2002-ben elindították azt a vállalkozást, amely a nemzetünk történetének egyik sorsdöntő időszakában, a XIX. század első felében tartott országgyűlések résztvevőinek almanachját kívánta összeállítani. A most megjelenő kötet szerves folytatása a 2002-ben indult, majd 2011-ben folytatott sorozatnak. Időben azonban megelőzi a korábbi kötetek anyagát: az 1790 és 1812 közötti magyar rendi országgyűlések időszakát tárja fel, mely a reformkort megelőzve és megelőlegezve, szoros kapcsolatban állt az 1825-ben kibontakozó törvényalkotói munkával. A történelem irány- és útmutató. A múlt emlékezetét a korabeli szereplők gondolkodásának, életútjának a megismerése teszi teljessé. Az előttünk járók sikerei és kudarcai, az azokból levonható tanulságok jelentősen hozzájárulnak a jelenkori államigazgatás és törvényhozás munkájához, annak hatékonyságához is. Elődeink a XVIII. század végén felismerték, s a magyar diéta tagjai számára is egyértelművé vált, hogy a felvilágosodás talaján szárba szökkenő szellemi megújulást és a modernizációt lehetetlen tovább halogatni, mert az az államnak az európai centrumtól való leszakadásához, az átalakuló világtól való elszigetelődéséhez vezet. Ez a felismerés formálódott akarattá, ez kovácsolta egységbe az akkori magyar politikai elitet, alapot teremtve a későbbi, 1848 tavaszán kiteljesedő törvényhozói munkához is. A most elkészült adattárnak köszönhetően a modern nemzetté válás, a polgári átalakulás rögös útjának előzményei, az akkor élők gondolkodásmódja, az őket vezető szándékok, megfontolások, érdekek, kompromisszumok és kényszerpályák tárulnak fel előttünk, megjelenítve az 1790 és 1812 közötti magyar politikai elit tagjait. Azokról az emberekről olvashatunk benne, akik megalapozták a reformkor szociális, gazdasági, kulturális és törvényhozói tevékenységét, mely 1825 és 1848 között kijelölte a modern, polgári Magyarország kibontakozásának nyomvonalát. Életük és munkásságuk minket, e Ház falai között dolgozókat két évszázad után is kötelez, s minduntalan Kölcsey szavaira figyelmeztet: „A haza minden előtt.” Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke

Release Date: 2019
number-of-pages: 1052
Size: 16,5 x 23,5
book-cover: keménytáblás, védőborítóval
ISBN: 978-615-5674-45-7
ISSN: 978-615-5948-04-6
publisher-price:
Hungarian: 21990 Ft

book-this-item