Tartalmas évet zárhat a könyvkiadó

a_nagy_osszeomlas_borito (1)

  

Az Országház Könyvkiadó gondozásában 2019 folyamán számos történelmi, művészettörténeti, ismeretterjesztő és idegenforgalmi témájú kiadvány látott napvilágot a parlamentarizmus történetéről, az Országházról, az Országgyűlésről, a Nemzet Főteréről; s az év végéig további kiadványok megjelenése várható.
Legújabb kiadványunk az 1918 – A Nagy Összeomlás című tanulmánykötet.
Ebben az évben jelent meg a magyar országgyűlések történetét feldolgozó sorozat ötödik része, Dobszay Tamás: A rendi országgyűlés utolsó évtizedei (1790–1848); valamint Pálmány Béla kétkötetes műve, A magyar rendi országgyűlések történeti almanachja (1790–1812); illetve az első népképviseleti országgyűlés mártírjait bemutató sorozat Jeszenák János báró című kötete.
Újra kiadásra került a Balla Antal által szerkesztett, 1927-ben megjelent A magyar országgyűlés története 1867–1927 című mű változatlan, eredeti formájú szöveggel.

 

 Az Országgyűlési Könyvtár másfél évszázados fennállása alkalmából látott napvilágot a Könyvtár, ami összeköt című kiadvány, illetve megjelent az Országházi séták címet viselő művészettörténeti sorozat nyolcadik, Az Országház nevezetes termei és kilencedik, Munkácsy Mihály és az Országház című kötete. Kiadásra került a Házszabályon túl – Előadások a parlamenti jog aktuális kérdéseiről címet viselő kiadvány második kötete.
Idegen nyelvű kiadványaink száma is bővült: a Nemzet Főtere Füzetek sorozat négy kötete – A magyar Országház, A magyar Szent KoronaAz 1956-os Kossuth téri sortűz és emlékhelye, valamint A magyar törvényhozás ezer éve – számos idegen nyelven; az Országházi séták sorozat Országházi kalauz című kötete pedig szlovén nyelven is elérhetővé vált.

01 (1)

Szel hozta Réztitéz_borito (2)

 

Az előkészületben lévő könyvek között szerepel A magyar Országgyűlés 2019; az Országházi séták következő kötete, mely az Országház üvegművészetét mutatja be; A magyar országgyűlések története sorozat hatodik része, Feitl István: Az államszocialista korszak álparlamentje; továbbá a gyerekeknek szóló Országházi mesék Tóth Zita meséivel és Maros Krisztina illusztrációival. A hamarosan megjelenő kötetek között található a Nemzet Főtere Könyvek sorozatban a Katedrától a pulpitusig, a Nemzet Főtere Füzetek sorozatban az Aranybulla; továbbá a Válogatás Szabad György politikatörténeti munkáiból; illetve a Tudományos konferenciák az Országházban sorozatban a Nemzetiségek és törvényhozás Magyarországon című tanulmánykötet.
A Tanácsköztársaság 100. évfordulójának alkalmából elkészült az Ötödik alosztály – Vörösterror az Országházban című dokumentumfilm, melyről hamarosan a könyvkiadó honlapján is tájékozódhatnak.