Kosár popup

Tartalom megjelenítő

Vissza A 800 éves Aranybulla

Zsoldos Attila akadémikus tollából A 800 éves Aranybulla címmel jelent meg az Országház Könyvkiadó legújabb kötete. Az átfogó, tudományos alaposságú mű a legfrissebb kutatási eredményekre alapozva olvasmányos stílusban, gazdag illusztrációs anyaggal mutatja be az oklevél keletkezésének körülményeit, korabeli történeti jelentőségét, a magyar jogalkotásban betöltött úttörő szerepét és örökségét.

A munka részletesen ismerteti a II. András király által 800 éve kiadott Aranybulla hátteréül szolgáló reformpolitika főbb elemeit, a törvény megszületéséhez vezető politikai küzdelmeket, valamint az 1231. évi megújítást kikényszerítő eseményeket és a megújulás következményeit. A szerző azt taglalja, hogy az Aranybulla mindkét változata – a korábbi vélekedésektől eltérően – valójában II. András politikai törekvéseit összegezte. A kötet felvázolja az Aranybulla középkori utóéletének jelentősebb állomásait és az „ellenállási záradék” értelmezésében a késő középkorra bekövetkezett változásokat is.

 A kötetbe belelapozni itt van lehetőség.