Kosár popup

Tartalom megjelenítő

Vissza Könyvbemutató – A horvát szábor története

Témaválasztását tekintve különleges, hiánypótló kötet jelent meg az Országház Könyvkiadó magyar országgyűlések történetét feldolgozó sorozatában: Sokcsevits Dénes és Varga Szabolcs A horvát szábor története című munkája. A Magyar és a Horvát Királyság 1102–1918 között rendkívül szoros államjogi viszonyban állt egymással, és ez sok területen éreztette hatását. A kötet a magyar országgyűléssel hosszú időn keresztül változó kapcsolatot fenntartó horvát rendi gyűlés, a szábor történetét ismerteti, elsősorban intézménytörténeti megközelítésben. A kötet ünnepélyes bemutatására november 16-án került sor az Országházban.

A könyvet Pálosfalvi Tamás és Ress Imre méltatta.

 

A kötet a rendi gyűlések kezdeteitől 1918-ig követi nyomon a horvát szábor történetét. Átfogó képet ad a horvát, dalmát és szlavón középkori gyűlésekről, Horvátország és Szlavónia helyzetéről a Magyar Királyságban, a horvát-szlavón rendek részvételéről a magyar országgyűléseken. A könyv betekintést enged a rendi tartománygyűlések utolsó évtizedeibe, majd a népképviseleti országgyűlések működésébe. Részletes tájékoztatást nyújt a horvát politikai pártok megalakulásáról és programjáról. Külön fejezetben foglalkozik a dualizmus kori horvát szábor intézményi szerkezetével és működésével. Bemutatja a szábor működését az első világháború idején, majd számot ad az 1918. október 29-i, utolsó üléséről.

A kötetbe belelapozni itt van lehetőség.