Hírek

null Bemutatták A magyar országgyűlések története könyvsorozat legújabb kötetét

Megjelent Oborni Teréz: Erdélyi országgyűlések a 16-17. században című könyve, A magyar országgyűlések története könyvsorozat legújabb kötete, melynek ünnepélyes bemutatására november 21-én 17 órakor került sor az Országház Kossuth termében.

A kötetet Péter Katalin, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének kutató professor emeritája és Dáné Veronka, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének oktatója méltatta.
A könyvsorozat célja a magyar országgyűlések történetének bemutatása a kezdetektől 2014-ig. Oborni Teréz könyve, a sorozat negyedik kötete, az Erdélyi Fejedelemség rendi gyűléseinek késő középkori előzményeit, valamint az ország belső törvényes rendje kialakításában betöltött szerepét mutatja be. Széles körű áttekintést ad a fejedelmi korszakban létezett országgyűlés szervezeti felépítéséről és tevékenységi köréről.


A könyvsorozat eddig megjelent köteteiről alább tájékozódhat:
Szijártó M. István: A 18. századi Magyarország rendi országgyűlése
Püski Levente: A Horthy-korszak parlamentje
Palasik Mária: Parlamentarizmustól a diktatúráig (1944–1949)
Oborni Teréz: Erdélyi országgyűlések a 16-17. században

Várható kötetek:

 

  • Fazekas István, Gebei Sándor, Neumann Tibor, Pálffy Géza, Varga Szabolcs: Rendi országgyűlések a Magyar Királyságban a 18. század elején
  • Dobszay Tamás: A magyar rendiség utolsó évtizedeinek országgyűlései (1792–1848)
  • Hermann Róbert: A népképviseleti parlament (1848–1849, 1861)
  • Cieger András, Pap József: A dualizmus kori Magyarország parlamentarizmusa (1865–1918)
  • B. Müller Tamás: Országház országgyűlés nélkül (1918–1919)
  • Feitl István: A szocialista korszak álparlamentarizmusa
  • Smuk Péter, Wéber Attila: A rendszerváltás parlamentarizmusa (1990–2014)