​​​​​​
Nemzetiségi képviselők nemzeti parlamentekben

A kötet tanulmányai azt vizsgálják, hogy 1920 után az elcsatolt országrészek magyar ajkú lakosainak volt-e képviselete az utódállamok parlamentjeiben (akár regionális szinten is), s mennyire volt hatékony ez az érdekképviselet. Ennek mintegy előzményeként egy bevezető írás azt összegzi, hogy a dualista Magyarország kétkamarás országgyűlésében az akkor még nagy létszámban itt élő nemzetiségek milyen szintű képviselettel rendelkeztek (egyéni képviselők, nemzetiségi pártok).

Szerkesztők: Bárdi Nándor, Gyurcsík Iván
Sorozat: Önálló könyvek - Tudományos könyvtár
Várható megjelenés: 2022. első félév

<< Vissza