News

Könyvbemutató az Országházban

01_         

Az Országház Könyvkiadó legújabb kötetének, Pálmány Béla: A magyar rendi országgyűlések történeti almanachja (1790–1812) I–II. kötetének bemutatására május 15-én 17 órakor kerül sor az Országház Kossuth termében.

Pálmány Béla kötete egy monumentális sorozat szerves része. 2002-ben jelent meg szerkesztésében Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja, majd 2011-ben immár az önállóan jegyzett kötetpár, A reformkori magyar országgyűlések történeti almanachja 1825–1848. Ezeknek a munkáknak igényes folytatása a most megjelent kétkötetes mű.

A szerző a rendi országgyűlések hagyományaihoz és szabályaihoz szigorúan igazodva alakította ki munkája szerkezetét. Az alsó- és felsőtábla rendi csoportjainak névcikkeiben több évtizedes kutatómunkájának eredményeként átfogó képet ad az egyes személyek családi- és birtokviszonyairól, tanulmányairól, valamint közpályájuk legfontosabb állomásairól. Az egyes névcikkekben egy mozgalmas történeti időszak országgyűlési résztvevőinek jól átgondolt portréi rajzolódnak ki, akik közül sokan a magyar polgári átalakulást előkészítő és megalapozó reformkor országgyűlésein is tevékeny szerepet játszottak.

A könyvet Soltész István és Soós István méltatja.

01
kossuth square booklets_2
parliament guide books
other books