A haladás napszámosa – Csengery Antal (1822–1880)

Csengery Antalt méltatlanul elfeledte az utókor, pedig a reformkor utolsó éveiben, az önkényuralom korában, majd a dualizmus első évtizedében a közélet egyik meghatározó, befolyásos személyisége volt. A monográfia teljes életrajzot nyújt, mert nemcsak rendkívül széles tevékenységi körét tekinti át, de bepillantást ad a magánéletébe, családi viszonyaiba, barátikapcsolat-rendszerébe is.

Szerző: Samu-Nagy Dániel
Sorozat: Országgyűlési értekezések
Várható megjelenés: 2022. első félév

<< Vissza