null Nagymonográfia az Országházról

1Az Országház Könyvkiadó gondozásában megjelent Az Országház építése és művészete című nagymonográfia. A több mint 800 oldalas, gazdag illusztrációs anyaggal rendelkező mű a legapróbb részletességgel mutatja be az épület keletkezéstörténetét és művészeti kialakítását. A kötet a korabeli írott, nyomtatott és tárgyi forrásokon alapszik, különös tekintettel az Országgyűlés Hivatalában őrzött eredeti terv- és iratanyagra.

A nagymonográfia feltárja az Országház építésére kiírt tervpályázat hátterét, ismerteti a terveket és a pályázókat. Áttekinti az építés egész folyamatát és az épület technikai jellemzőit. A könyv nagy hangsúlyt fektet az Országház felszerelésének, díszítésének, szobrainak és képeinek bemutatására is. Külön fejezet foglalkozik az épület használatbavételével, valamint fogadtatásával. A kötetből megismerhetjük a magyar Országház helyét a világ parlament-építészetében, s megérthetjük azt a szűkebb és tágabb társadalmi környezetet is, amelyben létrejött. A monográfia külön értéke, hogy a szöveget gazdag és sokrétű képanyag kíséri.

A könyv szerkesztője Sisa József művészettörténész, aki egyben számos fejezet szerzője is. A munka szaktanácsadója Lukács József, az Országház főépítésze, aki nevével szintén több fejezetet jegyez. Hozzájuk csatlakozott néhány, országházi kutatással foglalkozó fiatal művészettörténész – Andrássy Dorottya, Dúzsi Éva, Horváth Zsuzsa, Kelecsényi Kristóf, Kerekes Margit –, akik a kötet számára egy-egy résztémát dolgoztak fel. Katona Júlia művészettörténész pedig az ornamentika neves kutatójaként írta meg vonatkozó fejezetét.

A kötetbe belelapozni itt van lehetőség.