Megjelent A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények című kötet angol nyelvű változata

Az Országház Könyvkiadó gondozásában 2018-ban megjelent magyar nyelven Tóth Endre A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények című kötete. Most napvilágot látott a könyv angol nyelvű változata, így a külföldi érdeklődők és a középkorral foglalkozó szakemberek átfogó képet kaphatnak a keresztény kultúra egyik legfontosabb beavató koronájáról és a hozzá tartozó koronázási jelvényekről. A monográfia angol változatát három kiegészítő tanulmány és ábrák teszik a külföldi olvasók számára még közérthetőbbé.

A szerző a koronakutatás méltán elismert szakembere, aki ebben a monumentális kötetben több évtizedes kutatómunkájának eredményeit foglalja össze. Áttekinti a korona keletkezéstörténetét, rávilágít jelentőségére. Ismerteti kutatásának történetét, módszertani problémákat vet fel, alapkérdéseket válaszol meg, egyúttal történeti kontextusba helyezi a Szent Koronát és a koronázási jelvények kiemelkedő jelentőségét.

Az angol nyelvű változatban a fordítás kiegészült Zsoldos Attila történeti bevezetőjével, Pálffy Gézának a korona viszontagságos sorsát vizsgáló, a legújabb kutatási eredményeken alapuló tanulmányával és Horváth Attila Szent Korona-tant tárgyaló írásával.

A kötet értékét emeli annak képanyaga, hasonló gazdagságú és minőségű fotók még sohasem jelentek meg a korona történetével foglalkozó munkákban.   

A kötetbe belelapozni itt van lehetőség.